1st Orla Carragher (21) 70 Nett

2nd Aisling Quinlan (22) 71 Nett

Gross Una Marsden (3) 76 Gross

Category 1 Noelle O’Donoghue (15) 75 Nett; Category 2 Carmel Manton (28) 72 Nett and Category 3 Carmel Hamill (37) 72 Nett.