Sponsor Chairman Pat Keegan’s Prize

1st Anne Fitzgibbon (38.7) 64 Nett

2nd Eilish O’Connell (10.7) 66 Nett

Gross: Amy Spain (6.9) 83 Gross

3rd Kathleen Moylan (16.6) 69 Nett from

Category 1 (0-18)Category 2 (18.1 – 28)Category 3 (28.1 +)
Marie Fox (16.7) 71 NettOonagh Flynn (24.1) 69 NettMay Lambe (43.8) 69 Nett